Wordt huurcontract voor bepaalde tijd automatisch een onbepaalde?

1 reactie

De situatie:

Particulier gehuurde woonruimte
In de huurovereenkomst staat:

3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 3 jaar
Ingaande op 01-12-2006 en lopende t/m 01-12-2009
3.2 Indien in 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, dan loopt de overeenkomst telkens door voor een periode van een 1/2 jaar, met een opzegtermijn van 3 maanden.
3.3 Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig 20.1 van de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (op 26 mei 1998 vastgesteld).

(20.1 opzegging dient te geschieden:
- Per deurwaardersexploot/aangetekende brief.
- met ingang van de dag waarop een nieuwe betalingsperiode aanvangt en
- inachtneming van een opzegtermijn.
Deze is gelijk aan de duur van een betalingsperiode, maar is voor een opzegging door huurder niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden)

Zoals ik het nu begrijp:

De overeenkomst is voor de eerste 3 jaar, een bepaalde tijd overeenkomst. Na deze is er verder niets afgesproken en is dezelfde overeenkomst volgens de wet omgezet naar een onbepaalde tijd overeenkomst.
zie: Artikel Boek 7 - 230: Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de overeenkomst, ongeacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, voor onbepaalde tijd verlengd.
3.2 in de huurovereenkomst is daarmee niet geldig.
(Of staat: "tenzij van een andere bedoeling blijkt" voor de 1/2 jaarlijkse verlening?)
Hierdoor is er geen einddatum van de huurovereenkomst afgesproken
Omdat we dan nu spreken over een overeenkomst van onbepaalde tijd kan per maand de huurovereenkomst vanuit de huurder opgezegd worden. De huur word op de 1e van elke maand betaald.
Dus als men op de 23e de huur opzegt dan gaat vanaf deze datum de maand in en hoeft men maar van de volgende maand van de 1e tot de 23e huur te betalen en op de 23e dient men dan ook de woning te verlaten.

Heb ik bovenstaande goed?
En zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (op 26 mei 1998 vastgesteld) die bij de huurovereenkomst zaten in 2006 nog wel geldig?

zaterdag 25 augustus 2012