Erfpacht

1 reactie

Het (rijtjes)huis waar wij in wonen dateert van 1967. Wij zijn de 4e bewoners. Wij hebben een hele grote voortuin. Vrijdag 9 maart 2012 ontvingen wij een brief dat de voortuin Gemeentegrond is. Dit hadden zij recent geconstateerd. Wij kunnen het kopen voor Euro 7150 k.k. of huren voor Euro 367,00. (er stond niet bij per maand of per jaar). Wij wonen er 7 jaar. Mijn buurvrouw woont er 45 jaar, en op de andere hoek woont men er al meer als 20 jaar. De woede was groot want ook zij hebben een brief ontvangen. Uiteraard is er mailverkeer geweest, en een gesprek moet nog plaatsvinden. De Gemeente is iets terughoudender geworden, want we hebben wat huiswerk gedaan. Termen als "te goede trouw" en verkrijging door bevrijdende verjaring (art.3; 105 BW), hadden ze niet helemaal verwacht. Het onderwerp veranderd nu in Snippergroen. Ook daar staat dat de eigenaar van de grond die gedurende de verjaringstermijn geen pogingen onderneemt zijn eigendom op te eisen, verliest, mits aan alle eisen is voldaan, zijn rechten t.g.v. de bezitter. Maar...dient te worden vastgelegd d.m.v. een notariele akte plus inschrijving in ht kadaster. Fijn, dat kost ons nog bijna 800 Euro. Wij willen helemaal niets betalen! We hebben 2 jaar geleden de tuin opgeknapt voor bijna 1000 Euro, we zouden dit bijna terug kunnen vragen aan de Gemeente. Het was toen ook hun grond, en wij hebben het onderhouden. Onze vraag is, kunnen we nog iets anders ondernemen zonder dat we geld moeten betalen? Behalve de grond teruggeven dan..

dinsdag 13 maart 2012