gebruik gemeentegrond (claim van gemeente)

5 reacties

Hallo,

wij hebben onderstaande brief ontvangen. De gemeente heeft opeens ontdekt dat wij gemeentegrond in gebruik hebben? wij wisten dit zelf niet. Is dit niet al verjaard? wij wonen al sinds 1984 in dit huis.... volgens hetgeen wat ik op dit forum lees kan dit niet zomaar als de gemeente nooit eerder deze grond als eigenaar geclaimd heeft?

graag een advies?

Hieronder de ontvangen brief
----------------------------------------

U hebt, al dan niet bewust, een strook gemeentegrond in gebruik. Uit onze administratie blijkt echter niet of er in het verleden duidelijke afspraken met u zijn gemaakt over dit grondgebruik. Om de situatie voor zowel u als ons op te helderen, willen we bestaande overeenkomsten documenteren. Heeft u geen geldige overeenkomst, dan bespreken we met u de mogelijkheden om hiertoe te komen.
Uw situatie
Op bijgaande luchtfoto ziet u, met rode stippellijn omkaderd, de strook gemeentegrond die u in gebruik hebt. Ook de grootte van de oppervlakte is vermeld. Wellicht heeft u hierover een overeenkomst uit het verleden, bijvoorbeeld gesloten met de toenmalige gemeente Esch. Het is ook mogelijk dat u er zich niet bewust van bent dat de aangegeven grond gemeentegrond is.
Hebt u een geldige overeenkomst?
Bent u in het bezit van een geldige overeenkomst voor het gebruik van de grond, dan verzoeken we u een kopie van deze huur- of bruikleenovereenkomst naar de gemeente te sturen. Gebruik daarvoor de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is dan niet nodig. Wij corrigeren dit dan in onze administratie. Onze excuses voor het ongemak.
Hebt u geen geldige overeenkomst?
Hebt u voor het gebruik van de strook grond geen geldige overeenkomst, dan gebruikt u de grond onrechtmatig. De gemeente wil al het onrechtmatige gebruik van gemeentegrond corrigeren. kan in het geval van de grond die u gebruikt op twee manieren:
• U koopt de grond van de gemeente;
• U kiest voor de bruikleenovereenkomst.
Kopen
Het college van burgemeester en wethouders wil u ten eerste graag in de gelegenheid stellen eigenaar te worden van de grond die door u wordt gebruikt. U kunt nu gebruik maken van het éénmalig aanbod van € 65, - k.k. per vierkante meter. Indien u op een later tijdstip alsnog de grond wilt aankopen betaalt u het dan geldende tarief, op dit moment is dat €130, - k.k. per vierkante meter. Door de grond te kopen worden de gebruiksgrenzen correct kadastraal vastgelegd. Dit is van belang als u uw woning verkoopt. Bij verkoop van uw woning kunt u de extra grond, die u in gebruik heeft, niet mee verkopen. Tenzij u, of de eventuele koper, de grond alsnog aankoopt. Hiervoor geldt dan de dan geldende grondprijs.

Bruikleenovereenkomst
Indien u géén gebruik wenst te maken van de projectkorting van € 65, - k.k. per vierkante meter kunt u er voor kiezen om het gebruik schriftelijk vast te leggen. U betaalt dan éénmalig € 50, - contractkosten. U kunt de grond, zolang u eigenaar bent van het aangrenzende perceel, blijven gebruiken. Uw bruikleenovereenkomst is niet overdraagbaar aan derden ingeval van verkoop. Ook geldt het aanbod van € 65, - k.k. niet voor een eventuele rechtsopvolger.
Reactie
Graag horen wij van u of u al dan niet interesse hebt in de koop van de strook grond of liever de oude afspraak opnieuw schriftelijk vastiegt met een bruikleenovereenkomst. U geeft dit aan op het bijgevoegde formulier. Wij ontvangen uw schriftelijke reactie graag v66r 10 oktober 2013. Wij zullen nadere afspraken met u maken indien uit ons onderzoek blijkt dat verkoop om bepaalde redenen niet mogelijk is.

vrijdag 20 september 2013