Gemeente acht mijn zienswijze ongegrond. Wat moet ik doen?

0 reacties

De bestemming van het erf en de gebouwen van onze buren verandert volgens het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente van agrarisch wonen
in wonen. Bij deze functieverandering wordt er niet voldaan aan regelgeving van het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente zelf.
Dit heb ik kenbaar gemaakt in mijn zienswijze.
Deze zienswijze is ongegrond verklaar omdat volgens de gemeente er geen sprake is van het toepassen van het functieveranderingsbeleid.
Op basis van inventarisatie is de feitelijke situatie vastgesteld en dat is een burgerwoning in het buitengebied.

Overmorgen staat het bestemmingsplan op de agenda in de vergadering van de raadscommissie Beleidsontwikkeling.
Daar heb ik het recht tot spreken. Wat moet ik doen en of zeggen?

zondag 12 juni 2011