Gemeente wil huur grond naast huis beëindigen en dan te koop aanbieden of tegen veel hogere huur opnieuw aanbieden.

1 reactie

In 2006 hebben wij een huis gekocht, en huren daarbij zo'n 750 m2 grond bij. Voor €159 per jaar. Er rust een agrarische bestemming (agrarisch gebied zonder bebouwing) op die grond, en de gemeente gaat dat niet veranderen. De gemeente noemt het in haar schrijven dan ook "volkstuin".

Nu wil de gemeente Bergen op Zoom de grond aan ons verkopen, en noemt dan €60 tot € 100 per m2 als te verwachten verkoopprijs.

"het voornemen is om wanneer er geen verkoop plaatsvindt de huidige huurcontracten te ontbinden, en de terugkomende gronden in te richten als bosachtig gebied conform de omgeving. Eventueel kan in overleg nieuwe huurcontracten afgesloten worden, echter hierbij moet u uitgaan van huurprijzen gerelateerd aan de verkoopprijs (5% van de verkoopprijs)" aldus de brief van de gemeente.

In het huurcontract staat: "de gemeente heeft te allen tijde het recht de huur tussentijds terstond op te zeggen en te beëindigen". Is dit een rechtsgeldige bepaling?

Als die grond inderdaad overgaat naar de gemeente en niet meer bij onze tuin hoort, gaat ons woongenot heel erg achteruit: nu kijken we vanuit ons woonkamerraam de zo'n 10 m de tuin in, dan kijken we tegen een hekwerk op 3m afstand.

We zijn met zeven buren, die elk een stuk(-je) grond bijhuren.

Het is duidelijk, dat de gemeente geld wil, en ons voor het blok zet. Maar voor agrarische grond, waarop niets mag worden gebouwd ligt de grondprijs véél lager (zo'n €45000 per hectare). Wij willen die tuin dus dolgraag houden, maar tegen zelfs €60/m2 is dat al onbetaalbaar.

Wat zijn onze mogelijkheden?

vrijdag 22 maart 2013