Heeft deze overeenkomst rechtsgeldigheid?

6 reacties

De vorige eigenaar van mijn woning heeft in 2003 een overeenkomst met B en W ondertekend inzake recognitie ten behoeve van het gebruik van gemeentelijke groenstroken.
Ik vermoed dat de gemeente “blufpoker” heeft gespeeld omdat de vorige eigenaar niet de eerste bewoner was en zo gespeculeerd moet hebben op goedgelovigheid.
De aanhef van hun schrijven luidt namelijk:
“Op 14 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de overeenkomst inzake recognitie ten behoeve van het gebruik van gemeentelijke groenstroken te wijzigen………etc.”
“Wijzigen” zou moeten suggereren dat er reeds een bestaande recognitie was.
Ik beschik over goede aanwijzingen dat er nooit een recognitie of gebruikersovereenkomst heeft bestaan.
En dat terwijl deze huizen in gebruik genomen zijn eind 1963 en begin 1964!
Het wel zogenoemde “landjepik” begon al binnen enkele jaren na oplevering van de huizen, zo vertellen de diverse eerste bewoners die ik gesproken heb.
Dus al zowat een halve eeuw geleden.

Bovenstaande is zeer beknopt geformuleerd het probleem waar ik mee bezig ben.

Mijn vraag:
Als inderdaad blijkt dat de gemeente niet een eerdere recognitie uit de kast kan toveren, heeft die van 2003 dan toch rechtsgeldigheid?

n.b. Dat z.g. vernieuwde contract is gebaseerd op kadastrale gegevens, zoals die in 1963(4) zijn opgemaakt.

maandag 2 maart 2015