Is het wettelijk toegestaan om met een vrachtwagen over het trottoir te rijden?

1 reactie

Mag je met een vrachtwagen over het trottoir rijden als de bocht te krap is?
Zijn er wetsartikelen die dit verbieden?

vrijdag 22 november 2013