ik gebruik al 40 jaar een stuk grond wat volgens recente kadaster gegevens van de gemeente is . verkrijgende verjaring.? gemeente wil alleen verkopen , klopt dat ?

5 reacties

Kadaster zegt dat ik het bij de notaris op mijn naam kan schrijven. Notaris wil dat alleen doen als de gemeente toestemming geeft. de gemeente wil verkopen a 130 euro de meter , plus alle kosten kadaster en notaris voor mijn rekening. kunnen ze dat eisen na 40 jaar?

vrijdag 30 april 2010