Ik koop een woonboot met grond en opstallen schuur en een aparte mobile berging 29 m2 > is getransporteerd als roerend registergoederen

2 reacties

Nu blijkt dat voor de mobile berging geen bouwvergunning is > verkoper niet gemeld.
Wel alle vergunningen van Domeinen en Rijkswaterstaat.
Gemeente beschikt over deze vergunningen.
Geen onroerendgoedbelasting betaald op grond en opstallen omdat het als roerend registergoed is gepasserd.

Gemeente eist sloop !!

Ik ben van mening dat ( door verkoper is nl. bouwvergunning aangevraagd > nooit behandeld ) er een van rechtswege een
bouwvergunning is ( bouwaanvraag loopt vanaf februari 2002 )

jaap bongers.

vrijdag 8 oktober 2010