Kosten kappen bomen, die al op gemeentegrond stonden voordat de grond onze tuin werd, voor gemeente?

2 reacties

Volgens mijn buren zou de Rijdende Rechter een casus hebben behandeld waarbij hij tot de conclusie kwam dat de kosten voor het laten verwijderen van een boom in de eigen tuin voor rekening van de gemeente kwam omdat de bomen er al stonden toen de grond nog van de gemeente was. Deze situatie speelt ook bij ons. Een groenstrook achter ons appartementsgebouw was gemeente plantsoen. Hierop heeft de gemeente begin jaren '80 populieren geplant of gehandhaafd (na spontane groei uit aangewaaide zaden). Eind jaren '80 is deze groenstrook na overleg tussen de gemeente en de woningbouwvereniging omgezet in tuinen ten behoeve van de begane grond appartementen. Midden jaren 90 heeft de woningbouwvereniging de begane grond appartementen aan zittende huurders verkocht. De bomen hadden inmiddels een imposante hoogte. Nu 2012 zijn de populieren zo hoog en oud geworden dat ze het beste gerooid kunnen worden. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. Enkele bewoners van het eerste uur weten zich te herinneren dat de bomen er al stonden toen de groenstrook nog niet bij de begane grond appartementen behoorde. Betekent dit nu dat de gemeente nog steeds de verplichting heeft om de bomen op haar kosten te verwijderen nu de vereniging van eigenaren het risico te groot vindt worden om de bomen te laten staan? De begane grond appartementen zijn inmiddels allemaal gekocht door de huidige bewoners.

donderdag 20 september 2012