Ligplaats woonboot / ontruiming

8 reacties

Na 23 jaar met veel plezier op mijn woonboot te hebben geleefd heb ik nu een verzoek tot ontruiming ontvangen van de in het kadaster staande eigenaar van dit perceel.
Er spelen echter nog andere dingen me; een samenvatting van de geschiedenis van deze ligplaats volgt hieronder.
Ik zit in een acute actuele bedreiging van mijn husvesting met onafzienbare financiele gevolgen voor mij. Vroeg of laat komt er zeker een advocaat bij, echter ik ben op het gebied van nederlandse rechtgeving zeer onervaren en zou een beoordeling van mijn positie in dit forum zeer op prijs stellen. Mijn oprechte dank vooraf!!!

Nu de samenvatting met de vragen:
- moet ik weg?
- of ben ik misschien al eigenaar van dit stuk grond door verkrijgende/bevrijende verjaring??

ca 1965
Dhr. van den D. neemt ligplaats in met zijn woonboot op de huidige locatie.
Parkeerplaatsen, begroeing, beschoeiing e.z.o woorden aangelegd.
Eigenaar van dit perceel toen: provincie Limburg
De ligplaats wordt van gemeente, eigenaar en Rijkswaterstaat gedoogd.
Kadastraal perceel gaat 1986 over van provincie op Axxx Txxx nv

1989
Woonboot Germa wordt van mij gekocht van dhr. van den D.
Overdrag wordt bekent gemaakt aan de gemeente en de toenmalige eigenaar van het perceel (Axxx Txxx nv). Er wordt op aanmaaning voor 1989 eenmalig liggeld betaald aan Axxx Txxx nv. Een hieropvolgend (maart 1989) toegestuurde"wurgcontract" wordt niet getekend.
Sindsdien geen communicatie nog met Axxx Txxx nog met de rechtsopvolger Mxxxpxxxxxx bv
Tevens heeft nog Axxx Txxx nv nog Mxxxpxxxxx bv sinds 1989 feitelijk kunnen beschikken over de ligplaats

1989
een vergunning voor het bewonen van woonboot Germa wordt van de Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg an mij verleend.

1992
Woonboot Germa wordt vervangen door woonboot Pretty Belinda
Gemeente heeft hiertegen geen bezwaar.

1996
Woonschepen op deze locatie worden van de gemeente van huisnummers voorzien.

2010
Rijkswaterstaat heft gedoogsituatie op en verleend vergunning voor deze ligplaats met terugwerkende kracht vanaf 1999.

30.12.2011
Mxxxpxxxxx bv stuurt per deurwaarder brief met verzoek om binnen een maand vrijwillig een ontruimingsovereenkomst te tekenen en de woonboot tot uiterlijk 31.12.2012 van de ligplaats te verwijderen. Zo niet, zal de ontruiming worden gevorderd in een procedure bij de rechtbank Roermond.

maandag 9 januari 2012