Mag de ene gemeente grond bezitten in de andere gemeente?

1 reactie

Ik heb een vraag en ik ben daar erg benieuwd naar wat u vindt. De vraagstelling is als volgt.

In het verleden is heel veel grond van een gemeente weggegeven aan een bedrijf in een andere gemeente. Van wie is de grond nu? Het is mij namelijk gebleken dat de gemeente die de grond heeft gekregen, deze grond mee laat tellen met het totale aantal vierkante meters grond van die gemeente zodat er een mooi plaatje qua verhoudingen ontstaat tussen bebouwing en groen. Maar de gemeente waaronder de grond valt, telt die grond ook mee in het totale plaatje. Nu is mijn vraag, mag een gemeente wel grond bezitten in een andere gemeente en zijn daar niet regels voor? De reden waarom de grond destijds is overgedragen is inmiddels achterhaald.

zondag 20 november 2011