Ophogen trottoir

0 reacties

Bij ons in de straat wordt er flink gewerkt. Door een groot bouwproject, het treinspoor verdwijnt in een tunnel, wordt de straat regelmatig veranderd. Het overige verkeer moet natuurlijk zo goed als mogelijk doorgang vinden.
Door al deze werkzaamheden verandert het voor onze deur ook regelmatig. Zo is het trottoir al een aantal keren gewijzigd en het is nog steeds niet definitief. Ook nu ligt er weer een tijdelijk trottoir, goed bruikbaar daar ben ik niet ontevreden mee.
Maar het lijkt wel of iedere keer dat er weer een wijziging aan het trottoir gedaan wordt, het trottoir ook iets hoger gelegd wordt. Dat heeft gevolgen voor de afwatering. Vroeger was het zo dat de drempels van alle deuren die op straat uitkomen, duidelijk hoger lagen dan het trottoir. Nu zie je hier en daar dat het trottoir hoger is dan de drempel. Met ongunstige wind en een forse regenbui zou er dan water naar binnen kunnen lopen.
Dat is tot nu toe gelukkig niet gebeurd. Voor het trottoir zijn namelijk geen tegels maar straatstenen gebruikt waardoor het regenwater vrij snel wegzakt tussen de stenen. Maar ik maak me wel zorgen als straks het trottoir definitief wordt. Als er dan trottoirtegels gelegd worden en deze tegels worden even hoog gelegd als nu dan wordt de kans op binnenstromend water bij regenbuien flink groter.
Dan is er nog een andere zaak. Mijn huis heeft nog een houten vloer op de benedenverdieping. Er zat altijd een vloerontluchting in de gevel. Doordat het trottoir nu hoger ligt, is die ontluchting onder de bestrating verdwenen. Nu zal een aantal maanden tot een half jaar niet zulke grote gevolgen hebben, maar als die vloerontluchting niet hersteld wordt, wordt de kans op rotting van de houten delen natuurlijk een stuk groter. Daarom wil ik die vloerontluchting graag terug.
Gelukkig is er een klachtenbureau waar je terecht kan met je klachten en eventuele bouwschade.
Deze zaken heb ik daar gemeld maar er wordt zeer lauwtjes op gereageerd. Concrete schade heb ik nog niet en voor mij hoeft ook het trottoir niet gewijzigd te worden, als met de definitieve versie van het trottoir deze zaken maar weer hersteld worden.
Maar die toezegging wordt niet gedaan. Dat vind ik vervelend.
Volgens de richtlijnen die de gemeente en de bouwers gegeven hebben bij het begin van de bouw moet je als bewoner ook alert zijn en mogelijke schade zo snel mogelijk melden. Als je dat namelijk verzuimd kan je mogelijk je recht op schadevergoeding verspelen. Nu heb ik dat gedaan maar er is nog geen schade. Ik ben bang dat, als er eenmaal schade is, er ook weer een manier gevonden wordt om mij met een kluitje in het riet te sturen.

Daarom een aantal vragen:
Mag de gemeente iedere keer dat het trottoir gewijzigd wordt dit iets hoger neerleggen?
Mag mijn vloerontluchting zomaar afgesloten worden?
Kortom hoe moet ik handelen?
Als er schade optreedt door rotting, is dat waarschijnlijk enkele jaren nadat het werk afgeleverd is.

woensdag 9 oktober 2013