piketpaal kadaster door gemeenteambtenaar geplaatst

3 reacties

Hallo,

wij hebben een geschil met de gemeente.
Sinds begin jaren 80 (helaas niet meer exact te achterhalen, ongeveer 1983/1984) is het kavel wat mijn ouders hadden aangepast naar de huidige vorm.
De piketpaal van het kadaster is toen door een gemeenteambtenaar verplaatst.
Rond 1990 is er een weg naast het kavel gekomen. De ambtenaren die belast waren met het bepalen van de plaats van de weg zijn ook van die paal uitgegaan als zijnde grens van het kavel.
In 2007 hebben wij de woning gekocht met de huidige vormen.
In 2009 hebben wij de struiken die er stonden vervangen door een schutting.
Is oktober 2011 is er een brief van de gemeente naar ons verstuurd waarin zij claimen dat wij ten onrechte een stuk grond van hun bij de tuin betrokken hebben.
Wij zijn altijd uitgegaan van de piketpaal als grens zijnde. Zekerheidshalve hebben we de schutting nog ruim 10cm binnen de piketpaal gehouden.
In 2009 is er een herinrichting van het groen in onze straat geweest (met inspraak van de bewoners) en daar is met geen woord gerept over het feit dat wij gemeentegrond in gebruik zouden hebben.
Nu blijkt dat het nooit in het kadaster verwerkt is maar het bestemmingsplan is wel gewijzigd.
Wie heeft er nu gelijk in dit verhaal?

donderdag 5 april 2012