Snoeien van bomen in de straat

3 reacties

Op de Duimeling bevinden zich zowel aan de noord-als aan de zuidzijde bomen. Aan de noordzijde zijn het bestaande knotwilgen aan de zuidzijde zijn deze later bij geplaatst.
Door de groeicyclisch van deze bomen is het nodig,dat men deze regelmatig moet knotten om de omvang in de hand te kunnen houden.
De gemeente Lingewaard heeft het totale groenonderhoud uitbesteed aan de firma Vaarkamp.
In 2010 heeft men alles keurig in orde gebracht, maar nu 2011 is er niets gebeurd aan dit onderhoud,
maar dat kan nog komen dit jaar ?

De knotten hebben nu zulke proporties aangenomen dat takken over de weg hangen en dat bepaalde type voertuigen schade oplopen omdat de takken tegen de voertuigen aan komen.

Zeker de knotwilgen aan de noordzijde staan wat dicht op de weg met alle gevolgen van dien.
Een verhuiswagen kan niet zomaar de Duimeling oprijden zonder daarbij schade op te lopen aan het lakwerk.

zaterdag 15 oktober 2011