uitzending recht in de regio van 7 mei 2010 betreffende "gorselse bomen zaak"

3 reacties

In de uitzending van recht in de regio d.d. 7 mei 2010 besprak Mr. Visser de zgn. "gorselse bomenzaak". Hij gaf hierbij aan en refereerde aan een latere uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden, die uitsprak dat de gemeente zich niet achter de in 1961 gedane uitspraak van de Hoge Raad dat de boom wel binnen 2 meter van erfscheiding mag staan. De gemeente is echter wel verplicht deugdelijk onderhoud te plegen en overlast gevende takken te snoeien. Dit wel buiten het broei seizoen.
Ik zou graag willen weten wanneer exact deze uitspraak is gedaan en welk case nummer er bij hoort, daar ik in mijn klacht naar de gemeente hieraan wil refereren.
Bij voorbaat mijn dank.

J. Hensen
Laan van de Eekharst 227
7823 AE Emmen
tel: 0630462461
E-mail: johanhensen2007@hotmail.com

woensdag 25 augustus 2010