Verjaring gemeentegrond aan water tegen woekerprijs

0 reacties

Wij hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin gesteld wordt dat een strook grond grenzend aan het water gemeentegrond is, die wij in gebruik hebben.
Ik was mij hiervan niet bewust , de tuin was al tot aan het water in gebruik toen wij het kochten in 2003. Dit geldt overigens voor al mijn buren, niemand wist dit kennelijk. Ik heb een vraag over de verjaring: Als ik mij niet bewust was dat deze grond niet mijn bezit was, heeft een aanspraak op verjaring dan uberhaupt zin?
Wat betreft betreft de prijs, het aanbod is 135/m2 of huren voor 15% hiervan. Ik heb begrepen dat buurtbewoners een soortgelijk aanbod hebben gekregen enkele jaren geleden maar beduidend lager. Kan ik hier enige rechten aan ontlenen als ik het zou willen kopen? Huizenprijzen in onze wijk zijn flink gedaald dus verviervoudiging van de grondprijs voor een reststrook lijkt zeer fors. Is hier juridisch iets tegen in te brengen?

dinsdag 3 december 2013