verkrijgendende verjaring en erfpacht

2 reacties

Sinds 1975 woon ik in een eigen woning met de onderliggende grond in erfpacht. De vorige eigenaar heeft voor die tijd een strook gemeentegrond diep 3 mtr in gebruik genomen. Deze grond is bij de tuin betrokken en met een erfafscheiding van de openbare weg/rijbaan gescheiden. Met foto's begin jaren tachtig kan ik dit aantonen. Op deze gemeentelijke strook grond staat een lantaarnpaal en stond een boom. De boom heb ik ivm slechte staat van onderhoud in de jaren negentig moeten rooien en heb deze vervangen door een nieuwe boom. Eerst in 2008 geeft de gemeente aan dat zij haar grond terugvordert. Ik heb daarop gereageerd dat er sprake is van verkrijgende verjaring. Na ruim 5 jaar reageert de gemeente niet op mijn brief maar met het feit dat zij de grond terug eisen en desgewenst een bruikleenovereenkomst willen aangaan met mij.
Mijn reactie was dat ik eerst een antwoord op mijn eerdere brief wilde ontvangen. Inmiddels heb ik deze reactie gekregen: omdat er sprake is van een erfpachtsituatie is mijn situatie gelijk aan een huurder van een woning met bijbehorende grond en kan er om die reden geen sprake zijn van extinctieve verjaring.
Ook stelt de gemeente dat ik niet heb voldaan aan het vereiste van een innerlijke bezitswil.

Mijn vraag is: kan gemeente een erfpachtsituatie gelijkschakelen in dit geval met de rechtspositie van een huurder en heeft de gemeente gelijk dat niet is voldaan aan de vereiste van innerlijke bezitswil.

woensdag 13 november 2013