Wie is verantwoordelijk voor verwijderen klimop?

1 reactie

In mijn tuin staan, precies op de erfgrens met de gemeente, een schuurtje. De achterzijde van dit schuurtje grenst aan het gemeenteperkje met daarin struiken op borsthoogte. Het perkje is 4 meter breed.. ik kan de schuur daar niet bereiken.

Vanuit dit perk, is een wilde klimop tegen mijn schuurtje gaan groeien. Ik wordt nu door de woningbouwvereniging gesommeerd om deze klimop te verwijderen.

Ik heb al enkele keren, het afgelopen jaar, contact gehad met de gemeente met de vraag of ze, indien er snoeiwerkzaamheden plaatsvinden, meteen deze klimop willen aanpakken. Ik kom er nl. helemaal niet bij. Tot nu toe geen reaktie.

Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Ik, omdat het mijn schuurtje is of de Gemeente?

donderdag 17 november 2011