Kan gekort pensioen op alimentatiebetaling worden doorberekend ?

5 reacties

M.i.v. volgend jaar zal mijn pensioenuitkering 3% worden gekort.
Kan ik nu de maandelijkse alimentatie naar rato - 3% - verlagen ?

zaterdag 4 december 2010