Alimentatie?

0 reacties

Mijn zoon van 7 is erkend door zijn vader en ook hebben wij gezamenlijk ouderlijk gezag. Hij gaat 1 weekend in de 2 weken naar zijn vader en diens huidige vriendin toe. Zelf woon ik al 5 jaar samen met mijn huidige relatie en heeft hij bij ons ook een broertje van 4.
Tot nu toe heb ik op geen enkele manier alimentatie ontvangen, heeft mijn zoon daar wel recht op? Zo ja, hoe gaat zoiets in zijn werk?
In mijn ogen heeft mijn ex op de manier waarop het nu gaat namelijk alleen de rechten en niet de plichten die aan een kind verbonden zijn....
Graag lees ik uw reactie...

donderdag 14 augustus 2014