alimentatie met terugwerkende kracht?

0 reacties

ik ben 11 jaar geleden met een flitsscheiding gescheiden. drie kinderen bleven bij hun moeder wonen. middels een conventant is er € 670 voor de drie kinderen overeengekomen, en regelmatige omgang met de kinderen afgesproken.
enige tijd na het beeindigen van het huwelijk word ik ongewenst werkeloos. in overleg met mijn ex speken we een verlaging van € 90 per kind per maand af, met aanvulling in natura, daar waar mogelijk. een aantal betalingen van alimentatie word in contant aan mijn ex betaald (2003/ 2004) waarbij zij een recu tekend voor accoord en ontvangst. ( deze heb ik nog) en daarna verlopen alle betalingen per bank.
6 jaar geleden hertrouwt mijn ex, ook ik heb een nieuwe relatie, en een baan. het contact tussen de volwassenen verloopt prima, alsmede de kinderen.
helaas kwam ik steeeds in finacieele nood waardoor ik het oorspronkelijke overeengekomen bedrag nog steeds niet kon betalen.
door een onmin tussen mij de de nieuwe echtgenoot zie ik de jongste twee kinderen sinds tweejaar niet meer, en kan niet meer in overleg met mijn ex.
nu vind mijn ex dat ik terug moet naar het oorspronkelijke bedrag van € 670 voor drie kinderen,dat in het convenant werd opgenomen, welke ik nog steeds moeizaam bijelkaar kan krijgen, maar wel wil doen.maar mijn ex beweert nu dat ik een achterstand van alimentatie zou hebben door de destijds mondelinge verlagende overeenkomst.
in al de verstreken jaren heeft zij nooit gerept over te weinig te ontvangen, maar nu wilt ze 23000 van me hebben, en wilt hier een dure rechtzaak van maken.

mijn vraag is nu, staat mijn ex in haar recht mbt de vermeende achterstand van €23000?

dinsdag 24 april 2012