Kan een vader zonder zoon en zonder. ID een Kind bijschrijven bij de gemeente?? zonder toestemming van moeder??

1 reactie

Hallo allemaal,

Ik heb een hele grote vraag.

er is een keer een uitspraak gedaan tegen verhuizing maar daar word tegen in beroep gegaan.
ze zeggen de uitspraak en de datum die daaruit is voortgekomen is juridisch gezien komen te vervallen tot hoger beroep.
maar de tegenpartij blijft bij de uitspraak en luisterd niet naar de indiening van het hoger beroep.
het geval is dat diegene zijn kind zonder dat het kind bij hem is en zonder ID toch wil laten inschrijven bij de gemeente.
is dat mogelijk? zo ja hoe kan je daarachter komen???

maandag 12 mei 2014