Mag het Leger des Heils een relatie verbieden of zich hier Uberhaupt in mengen ?

4 reacties

Onze oudste zoon ( 5 jr en mogelijk licht autistisch ) is uit huis geplaatst omdat wij geen veilige omgeving zouden kunnen bieden, dat is de althans officeele lezing van het LJ&R
Onze jongste zoon woont zonder enige maatregel thuis hij is bijna 3 jaar oud.
De oudste echter is reeds 1,5 jaar uit huis geplaatst omdat wij kiezen voor elkaar en weigeren ons gezin op te breken hetgeen de doelsteling en het streven van de voogd / team LJ&R uit Leeuwarden nastreeft.

Vragen die wij hebben zijn : er is reeds 6 maal hoger beroep ingesteld ( de eerste n.a.v de uithuis plaatsing in Augustus 2009 ) maar geen enkel beroep is nog in behandeling geweest bij de rechtbank vanweg " telkens veranderde omstandigeheden " mag dat ?

Mag een voogd die toezicht houdt bij een onder toezichts stellings maatregel zich actief inzetten teneinde ons gezin uit elkaar te trekken ?
Mag een kind uit huis worden geplaatst als straf voor de ouders omdat die weigeren hun intieme relatie te verbreken ?

Gr Hopeloos

vrijdag 21 januari 2011