Zomervakantieplanning: gescheiden ouders en Belgische bouwvak...

1 reactie

Ik ben 7 jaar geleden gescheiden. De scheiding verliep erg moeizaam. We hebben samen 2 kinderen. Ik ben opnieuw getrouwd en we samen een kind.

Mijn ex-man heeft een lat relatie met een Belgische vriendin. Elk jaar is de zomervakantie planning een drama. Er zijn veel partijen waar afstemming mee gezocht moet worden. Mijn huidige man heeft een zoon uit zijn vorige huwelijk. Zij heeft een relatie met een man die kinderen heeft. Mijn ex-man heeft een Belgische vriendin, met wie hij een lat relatie heeft. In de weekenden zijn ze samen en in de vakanties. Zij heeft ook een zoontje. Haar ex-man werkt in de bouw. Het bedrijf waarin hij werkt heeft 2 weken zomervakantie. Hij wil dan zijn zoon bij zich hebben. ijn ex-man vindt dat wij onze vakantie om deze Belgische bouwvak vakantie moeten plannen. Mijn vraag is, is dat reëel?

De zomervakantieplanning tot nu toe: de ene ouder gaat 2 weken in de 1ste 3 vakantie weken op vakantie en de andere ouders plant 2 weken vakantie in de andere 3 weken. Dit telkens om en om. 2 jaar terug zijn we 2,5 weken op vakantie gegaan en vorig jaar zijn we 3 weken op vakantie gegaan en hadden we de afspraak gemaakt - dit staat niet zwart op wit, we hebben geen ouderschapsplan, hier kwamen we niet uit omdat mijn ex man het nergens mee eens was -, dat we voortaan de vakantie in 2-en opsplitsen: dus de kinderen zijn 3 weken bij de ene ouder en 3 weken bij de andere ouder.

De Verplichte vakantie van de ex van de vriendin vanmijn ex-man valt precies in het midden van de vakantie. Dit betekent dat wij nu ook maar 2 weken op vakantie kunnen gaan, aldus mijn ex-man. Dit betekent ook dat wij niet met al onze kinderen de hele vakantie samen zijn, wat wij wel willen. ik heb het voorstel gedaan om 2,5 weken op vakantie te gaan, maar daar is hij het niet mee eens.

In de beschikking van de rechter staat dat hij recht heeft op een deel van de vakanties. Hij zegt nu dat we er niet uitkomen en dat de kinderen dan met niemand lang op vakantie kunnen gaan en dat we daarom nu de gewone omgangsregeling in de vakantie blijven hanteren. Ik ben het hier niet mee eens.

Mijn vraag is dus: in hoeverre is het redelijk dat wij elk jaar met onze vakantie planning rekening moeten houden met de Belgische bouwvakvakantie van de ex van de lat relatie van mijn ex-man?

woensdag 10 februari 2016