Asbest aanwezig in garageboxen Patrimonium Barendrecht

0 reacties

Op 14-04-2015 zijn wij de aankoop overeengekomen voor 2 garage boxen gelegen aan de Perentuin 6E & 6F te Barendrecht.
In het opgestelde verkoopcontract is aangegeven dat de verkoper (woningbouw Patrimonium Barendrecht) niet op de hoogte is en zou kunnen zijn van de eventuele aanwezigheid van asbest en mocht dit toch het geval zijn dan neemt Patrimonium doorvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Gezien het bouwjaar en de geschiedenis binnen Barendrecht mbt Asbest hebben wij toch een extra controle uitgevoerd alvorens de koop definitief te maken. Helaas bleek hierbij dat de plafonds volledig zijn afgetimmerd met passend gezaagde asbest platen. Dit was toch een grote verrassing aangezien Patrimonium met veel publiciteit asbest inventarisaties heeft gedaan van het vastgoed bestand. Naar onze mening had patrimonium dus op de hoogte moeten zijn.

Ik heb mij met deze "ontdekking" gemeld bij de makelaar welke optreed als verkopend makelaar voor woningbouw vereniging Patrimonium. Mij werd direct de vraag gesteld om hoeveel m2 het precies ging. Ik antwoordde dat het om ongeveer 30-33m2 zou gaan waarop de medewerkster direct antwoordde "dan heeft U geluk want tot 35m2 mag U zelf asbest verwijderen". Ik heb toen aangegeven dat ik de garages alleen wil kopen zonder asbest. Vervolgens ben ik mij gaan verdiepen in de mogelijkheden en kosten voor het verwijderen van asbest. Het blijkt dat de kosten minimaal rond de 4.000 euro ex btw liggen en dat ik de asbestplaten als gemonteerd in de garages aan de Perentuin in Barendrech helemaal niet zelf mag verwijderen!! Bovendien is er gezien de omstandigheden zelfs nog een reeele kans op een zogenoemde "asbebesmetting". Dit omdat een loodgieter een gat in de asbest platen heeft gezaagt om een hemelwater afvoer te monteren.

Na ruim een week kwam eindelijk het antwoord van Patrimonium en werd mij duidelijk gemaakt dat de boxen voor de overeengekomen prijs kunnen worden opgeleverd maar dat Patrimonium het asbest hiervoor niet zal verwijderen. Wel werd aangeboden om de loszittende delen vast te maken. Het asbest probleem wordt dus verschoven naar de kopers.

De week daarna hebben wij om wellicht toch de zaak nog vlot te trekken en voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen via Q makelaars het voorstel gedaan om de zaak te behandelen in een persoonlijk gesprek. Hierin zouden beide partijen de standpunten kunnen verdedigen, en mogelijk zelfs tot een oplossing komen. Wederom is het stil gebleven van de kant van Patrimonium en werd mij geruime tijd later na navraag te verstaan gegeven dat "dit niet gebruikelijk is" en dat Patrimonium geen gesprek om tot een oplossing te komen wil aangaan.

Teleurgesteld in de handelswijze van Patrimonium hebben wij nog een ultiem voorstel gedaan om de garage boxen met asbest te accepteren maar dat indien er sprake blijkt te zijn van een "asbest besmetting" de kosten voor het asbestvrij maken alsnog voor Patrimonium zijn. Helaas is ook dit voorstel afgewezen omdat "dit geen uitkomst biedt om nader tot elkaar te komen". Stuitend omdat in het hele proces wij de enige partij zijn geweest die nader tot elkaar wilden komen.
Mevrouw Heemskerk heeft namens Patrimonium verder geen enkele toenadering gezocht. Twee dagen nadat de oplevering al plaats had moeten vinden wordt alsnog door Patrimonium Barendrecht een tegemoetkoming gedaan van 500 euro. Dit is te laat en niet serieus te nemen gezien het financiele en gezondheids risico dat wij als kopers lopen.

De wijze waarop Patrimonium en in het bijzonder Mevrouw Heemskerk, manager vastgoed, probeert onroerend goed van de hand te doen roept vragen op. Ook de rol van directrice Marja van Leeuwen is dubieus. Waarom dekt Patrimonium zich volledig in tegen de ontdekking van asbest terwijl er asbest inventarisaties zijn uitgevoerd? Waarom accepteerd Patrimonium niet een clausule waarbij het enkel verantwoordelijkheid neemt bij verdenking van "asbest besmetting"? Het Patrimonium dat enkele jaren geleden met veel bombarie en pers aandacht bewoners van huizen met in de schoorsteen verwerkt asbest adviseerde tot nader onderzoek was afgerond de zolder niet meer te betreden??? Deze handelswijze werkt averechts en werkt mogelijk zelfs illegaal verwijderen en storten van asbest in de hand.

Wij hebben dan ook Patrimonium Barendrecht en de gemeente schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van asbest in de garageboxen Perentuin 6E & 6F te Barendrecht als ook de mogelijke aanwezigheid van asbest in de aangrenzende en overige door Patrimonium aangeboden garageboxen uit dezelfde generatie. Gezien de wijze van montage zouden ook boxen die op dit moment verhuurd zijn besmet kunnen zijn met de nodige gezondheids risicos.
Met goed fatsoen kunnen andere potentiele kopers niet langer voorgehouden worden dat Patrimonium niet op de hoogte zou kunnen zijn van de aanwezigheid van asbest in hun bezittingen.

Maar nu is mijn vraag: ik heb het voorlopig koopcontract niet ondertekend en heb zelf dus geen enkele verplichting. Maar kan ik de verkopende partij niet dwingen de garages alsnog asbestvrij aan mij te verkopen omdat ze met de onderzoeksplicht de inventarisaties die in het verleden gedaan zijn en de overduidelijke aanwezigheid van asbest platen tegen het plafond hiervan op de hoogte hadden moeten zijn?

Fam. Uitewaal

donderdag 11 juni 2015