Beroep gedaan op ontbindende voorwaarde, nu wil koper mij in gebreke stellen.

0 reacties

Omdat ik na verkoop van mijn woning een restschuld overhoud, heb ik in de koopakte de ontbindende voorwaarde laten opnemen dat ik de koop kosteloos kan annuleren wanneer ik de restschuld niet gefinancierd krijg. De ontbindende voorwaarden verliepen op 23 mij en ik heb op 16 mei een verlening aangevraagd tot 7 juni welke de makelaar mij per email bevestigd heeft. Op 6 juni kreeg ik de laatste afwijzing (van drie) van een erkende geldverstrekker en heb ik alle partijen per email bericht dat ik mij beroep op de ontbindende voorwaarden. De makelaar had mij al telefonisch bevestigd dat een email zou volstaan.

Nu wil de koper mij in gebreke stellen omdat hij 'geen akkoord gegeven heeft voor de verlenging van onze ontbindende voorwaarden tot 7 juni'.

De makelaar herinnert zich echter dat de koper telefonisch akkoord gegeven heeft.

Mijn vraag: kan de koper mij op grond hiervan in gebreke stellen? Volstaat zijn telefonisch akkoord voor de verlenging en/of is mijn makelaar in gebreke door mij te bevestigen dat de verlening tot 7 juni akkoord was?

maandag 24 juni 2013