Bestuur K.V.M. ( Kampeer Vereniging Muiderberg ) wil niet meewerken aan koopakte vakantie bungalow.

5 reacties

Beste lezer,

Als koper heb ik overeenstemming met de verkopende partij om de vakantie bungalow over te nemen.

18 juni 2013
Geacht bestuur,

Bij deze kan ik mededelen dat ik zojuist een bod heb geaccepteerd van € 2.500,00 voor de verkoop van mijn huisje. Dit bod ben ik overeengekomen met de heer A.

Graag hoor ik welke stappen nu verder ondernomen moeten worden.

Met vriendelijke groet,

S M

Naar mijn mening is bovenstaande rechtsgeldig. Als antwoord kwam er onderstaande mail.

19 juni 2013
Hoi S M,

De stap die nu genomen moet worden is dat de heer A zich meld bij de verkoopbemiddelaars en met hun een afspraak maakt.
Vervolgens wordt er, als alles in orde is, een datum bekeken wanneer de formele overdracht kan plaatsvinden.

Ik zie een prijs (€ 2.500,-) die in geen verhouding staat met de waarde van onze bungalows, ongeacht de staat van de bungalow.
Ik ga er vanuit dat dit de echte prijs is en niet dat er achter de schermen een handgeld is afgesproken.
Bij vragen van de fiscus zullen wij echt onze twijfels hierover moeten communiceren.

Met vriendelijke groet,

J B
Voorzitter Bungalowpark KVM

Van mijn kant, koper, wilde ik een afspraak maken met de verkoopbemiddelaar. Kreeg te horen dat er 6 juli een bestuursvergadering zou plaats vinden waarin de verkoop besproken zou worden. Tot die tijd kon er geen afspraak geregeld worden.

Op 26 juni 2013 ontving ik, koper, de volgende mail van de penningmeester.
Beste A,

Op basis van onderstaande artikelen gaat het bestuur niet akkoord met een prijs van € 2.500,- voor bungalow B98.

Bij een minimum koopsom van € 6.000,- willen wij meewerken aan de overdracht van genoemde bungalow. Een bedrag onder de € 6.000,- kunnen en willen wij als bestuur niet verdedigen jegens derden.

Wij verzoeken u voor 6 juli aan te geven of u hiertoe wel of niet bereid bent. Al naar gelang de uitkomst zal het bestuur in de vergadering van 6 juli a.s. besluiten een deskundigen taxatie te laten uitvoeren.

Statuten artikel 3, lid 2.a.

ART 5 Gebruiksreglement lid 1 en 7

1. Het gebruiksrecht kan slechts door een eigenaar worden overgedragen indien vooraf de voorgestelde koopsom en de persoon/personen van de nieuwe eigenaar(s) als lid door de vereniging wordt aanvaard.

7. Is het bestuur het niet eens met de hoogte van de vraagprijs, dan kan zij - met medeweten van de aanbieder- een NVM taxateur aanwijzen. Indien de aanbieder dan weer niet akkoord gaat met de getaxeerde waarde, dan is hij bevoegd op eigen kosten een tweede NVM taxateur aan te wijzen. Verschillen de beide taxaties meer dan vijfentwintig procent (25%) in waarde ten opzichte van het laagste bedrag dan benoemen beide taxateurs tezamen een onafhankelijke derde, die alsdan de waarde van het “recht op uitsluitend gebruik” voor beide partijen bindend vaststelt. Bij een verschil in de getaxeerde waarde van vijfentwintig procent of minder ten opzichte van het laagste bedrag worden beide taxaties gemiddeld. De aanbieder dient binnen twee weken nadat hem door het bestuur de uitkomst van de eerste taxatie is medegedeeld, schriftelijk aan het bestuur te kennen te geven of hij door een eigen taxateur ook een taxatie wil laten verrichten - bij gebreke waarvan dit recht vervalt.

Met vriendelijke groet,

Als koper heb ik aangegeven niet akkoord te gaan.

30 juni 2013
Beste A,

Aangezien het bestuur namens de vereniging leden accepteert obv haar statuten en reglementen, geeft zij uiteindelijk akkoord voor een overdracht.

Het bestuur werkt niet mee aan een overdracht voor €2.500,-.

Uit uw mail begrijp ik dat u niet voornemens bent de € 6.000,- te accepteren.

Het bestuur geeft u tot 6 juli 2013 de tijd om het bedrag van € 6.000,- voor het recht van uitsluitend gebruik van bungalow B98 alsnog te accepteren.

Vanaf 6 juli 2013 zal het bestuur het recht van gebruik weer vrijgeven en aanbieden op de verkooplijst.

Voor de goede orde deel ik u mede dat er inmiddels een onafhankelijk beëdigd taxateur is geraadpleegd.

Het huidige lid is van ons standpunt op basis van de statuten en reglementen op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,

J V
Penningmeester
Bungalowpark KVM

04 juli 2013
Beste J V,
Penningmeester KVM

Na uitvoerig de statuten en het huishoudelijk reglement te hebben gelezen, en dan vooral de artikelen die ons zijn toegestuurd in de mail, komen wij tot de conclusie dat daar gesproken wordt over een VRAAGPRIJS.
Is het bestuur het niet eens met de hoogte van de VRAAGPRIJS, dan kan zij - met medeweten van de aanbieder- een NVM taxateur aanwijzen.
De vraagprijs van B98 is goedgekeurd want de bungalow staat al langere tijd te koop.

Onze vraag is dan ook waar staat, wij kunnen het niet vinden, dat het bestuur gemachtigd is om in te grijpen wanneer de verkoop prijs te laag is.
Alles overziend lijkt het sterk op detournement de pouvoir. (art. 3:3 Awb).

Op 07 juli 2013 het volgende antwoord van de penningmeester J V.
Beste heer A,

U koopt bij ons nog geen huis nog geen bungalow, maar het recht van uitsluitend gebruik. De bungalow is van de vereniging.

Zaterdag neemt het bestuur een beslissing in deze.

Met vriendelijke groet,
J V

Dezelfde dag heb ik met onderstaande mail gereageerd.
Geacht bestuur,

Dat wij geen huis of bungalow kopen is ons bekend. Het is inderdaad het recht van uitsluitend gebruik. Dit betekent dat door aankoop van het recht verkrijgt men de bevoegdheid tot het uitsluitend (exclusieve) gebruik van een bepaald gedeelte van het complex; het prive gedeelte. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen het eigendom en de gebruiksrechten anderzijds.

Aangezien Mevr. M het recht van uitsluitend gebruik heeft van bungalow B98 kan zij deze tegen elke haar acceptabele prijs door verkopen. Hier hebben de leden van de vereniging dan wel het bestuur geen zeggenschap over.

Wij vernemen graag wat de beslissing is welke het bestuur op 06 juli 2013 heeft genomen. Nogmaals wijzen wij u op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Tevens maken wij bekend dat wij m.i.v. 09 juli 2013 voor 2 weken op vakantie zijn. Daarna kan de koopovereenkomst in orde worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

A.

Tot op heden laat het bestuur niet weten welke beslissing er is genomen. Als u zo dit hele verhaal leest wat denkt u dan? Wat zou u doen? Laat alstublieft een reactie achter.

Groet A.

woensdag 24 juli 2013