Bouwen op erfgrens met een hoogte van 6,50 meter

0 reacties

Onze woonsituatie is dat er al 60 jaar achter onze tuin een stuk tuin ligt, met de bestemming tuin.
Wij wonen binnen de bebouwde kom in de kern van Ede.
Nu is de gem. voornemens om een ontwikkelaar toestemming te geven om dit stuk tuin op de erfgrens te bebouwen
met een gebouw van 6,50m hoog.Het gebouw krijgt de bestemming "kleine bedrijven".

zondag 16 mei 2010