Buren willen een gift uit 1983 van een strookje grond nu kadastraal laten vastleggen en claimen eigenaar te zijn, kan dat?

6 reacties

Wij hebben op 2 augustus een woning gekocht. Het was ons bekent dat er een conflict gaande ws met de buren. De buren claimen dat zij eigenaar zijn van een stukje grond behorende bij ons perceel. Zij claimen dat omdat in 1983 de toenmalige eigenaar van onze huidige woning het stukje grond (een voor een ieder onbekende strook langs onze oprit en garage) geschonken heeft. De buren claimen dat zij door verjaring eigenaar zijn van de grond. Tevens claimen zij de grond al die tijd in gebruik te hebben gehad. Van de oude bewoners van wie wij de grond hebben gekocht vernamen wij dat de buren er een coniferen haag hadden staan. In de tijd dat het huis te koop en leeg stond hebben de buren een nieuwe schutting geplaatst. De buren willen de huidige situatie kadastraal laten vastleggen bij de notaris. Ik ben het hier niet mee eens, ik heb namelijk een kadastraal perceel gekocht, waarvan de prijs mede is bepaald op basis van de perceel grootte. Daarnaast ben ik van mening dat de buren het de gift destijds kadastraal hadden moeten vastleggen. Ook vind ik dat de eigenaar betaald voor de grond, de buren vinden zich zelf eigenaar, maar hebben sinds 19833 geen belasting betaald over de grond.

woensdag 13 oktober 2010