Is de gemeentgrond mijn eigendom, nadat ik 10 jaar geleden een woning heb gekocht zonder te weten dat dit er feitelijk niet bijhoorde.

1 reactie

Geachte heer, mevrouw,

In 2000 hebben wij een hoekwoning gekocht met bijbehorende grond. Aan de achterzijde van onze woning ligt een groenstrook met daarachter een brede sloot, waar al heel veel om te doen is geweest. De hele straat wil vanaf de bouw van de huizen in 1988, deze strook erbij kopen i.v.m. veiligheid en fatsoenlijk onderhoud van deze strook.
Al die tijd heeft de gemeente dit afgehouden om van allerlei redenen. Nu blijkt echter dat er nog iets speelt. De eerste helft van de straat, waaronder ook ons huis, heeft al extra grond erbij genomen. Dit dateert al vanaf de intrek van de eerste bewoners. Ik wist hier niks vanaf, want ik wist niet beter of dat het erbij hoorde. Ook de verkopende makelaar heeft mij hierover niks verteld en ook in de koop prospectus staat niks. Op foto’s staat de oude hekken, precies zoals ik ze nu ook heb staan.
Nu schijnt het zo te zijn dat destijds in 1988 de aannemer piquet paaltjes heeft geslagen en hierop is de feitelijk erfgrens door de bewoners getrokken. In ons geval ligt, nu blijkt, de kadastrale grens ongeveer 4-5 m in mijn tuin. Kortom als ik terug moet, houd ik niks meer over. Een belangrijke afweging destijds om dit huis te kopen. Natuurlijk, ik had het moeten controleren, maar ja wie doet dat in de praktijk als je makkelaar je informeert en hier niks over zegt (of wist?).
Nu is mijn vraag natuurlijk; Ik wil die grond niet teruggeven, want ja, die heb ik al gekocht. Deze zaak is aanhangig gemaakt door de 2e helft van de straat, omdat zij geen grond extra hebben. Vanaf mijn hoekhuis loopt het als een soort spies weg naar het midden. Al die tijd was mij hiervan niks bekend, tot eind 2008 toen de gemeente begon over de herinrichting van de groenstrook. Gemeente heeft toen aangegeven dat alles wat in de groenstrook staat weg moest voor ongehinderd onderhoud. Nog steeds was er niks bekend bij mij. Ze geven ook aan steeds de feitelijke erf grens aan in diverse documenten. Dus niet de kadastrale grens.
Er is nogal wat correspondentie, ook uit het verleden wat ik bij mijn buurman (1e bewoner) heb gekopieerd, hierover. Wel is er gedurende die jaren door alle bewoners geprobeerd de hele groenstrook (achter de feitelijk erfgrens) te kopen van de gemeente. Om heel veel redenen is dat niet doorgegaan.
Ik begrijp de gemeente best, maar ik wil mijn gedeelte niet opgeven en ik was benieuwd of dit een kans van slagen heeft, en op welke gronden, als ik dit verder ga bespreken met hun. Wellicht een extra detail is dat ze zelfs in een brief de grond te koop hebben aangeboden aan de bewoners.
Overigens is gisteren een bewondervergadering geweest op het gemeentehuis. Verkoop zal alleen dan gebeuren met veel maren. Er moet dan o.a. een hoogspanningkabel verlegd worden, want die mag niet over bewoners grond lopen i.v.m. de veiligheid! Die ligt er nu al 22 jaar! Al die tijd is daar niks over gezegd.
Kortom een dossier met veel haken en ogen en vele gemeenteambtenaren verder. Gemeente weet zelf ook dat dit een moeilijke zaak is, anders doen ze er geen 2 jaar over, na de eerste echte brief, ons uit te nodigen voor een discussie gesprek en oplossing (die ik voor onmogelijk houd, zeker in crises tijd).
Ik hoop dat u mij wat meer inzicht kunt geven of we hier een zaak hebben of niet.

Afwachtend op uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

vrijdag 12 november 2010