eigenaar?

6 reacties

Goedemiddag,

In 1999 hebben wij een hoekwoning gekocht met naast de woning een groenstrook van 25 meter lang en 2.50 meter breed.
Bij de eerste bezichtiging van de woning hebben wij voor alle duidelijkheid aan de makelaar gevraagd of de groenstrook bij de woning hoorde.
Nee zei de makelaar hoort niet bij het huis maar volgens hem van de gemeente, en kon volgens hem geen probleem zijn om het aan te kopen.
Je kunt denken informeer bij de gemeente, maar ja we moesten snel beslissen en met feit dat wij al een koopwoning.
Dus woning gekocht, wij dachten als we het huis opgeknapt hebben gaan we wel bij de gemeente informeren naar deze groenstrook.
Het is een leuke buurt en meerdere malen spraken buurtbewoners ons aan of wij al vorderingen maakten met ons huis.
Er was ook telkens een andere vraag n.l. of wij ook iets gingen doen aan de struiken in de groenstrook.
Want het is wel een groenstrook maar in die groenstrook groeiden grote struiken 1 meter hoog met doorns en dat groeide over het trottoir,
tot bijna op de weg, dus de buurtbewoners zeiden terecht we kunnen geen gebruik maken van het trottoir en tevens was het ook geen
mooi aangezicht.
Dus wij zijn naar de gemeente gegaan om te informeren naar deze groenstrook, men vertelde ons dat men het ging uitzoeken (ambtelijke molen ?)
Na 2 weken kregen wij geen brief,maar telefonisch bericht van de gemeente, met de mededeling dat de groenstrook niet van de gemeente is,
en ter aanvulling wij moesten maar naar het kadaster die konden wel zeggen wie de eigenaar is.
Dus, u raad het misschien al wij naar het kadaster om informatie in te winnen, er werd ons direct aangegeven dat er onderzoekskosten
aan verbonden waren en of wij daar mee accoord gingen, kosten waren toen 50 gulden en dus gingen wij accoord.
Men zei tegen ons u kunt er op wachten, het duurde een uur toen kwam de medewerker van het kadaster met de mededeling dat er GEEN
kosten aan waren verbonden, vanwege het feit het kadaster wist ook niet wie de eigenaar was.
Wij gaven aan alle woningen en grondstukken in onze woonplaats staan bij het kadaster op kaart maar alleen de groenstrook naast onze woning niet?.
Het kadaster kon daar geen antwoord op geven,
Dus dat was weer een teleurstelling, maar we gaven de moed niet op, en dus zijn we naar de wijkwethouder gegaan misschien kon hij iets
voor ons betekenen.
We hebben aangegeven of er niets met die struiken kon gebeuren dat al bijna op de weg groeiden, hij zou het uitzoeken.
In afwachting van de wijkwethouder op antwoord hebben wij ook brieven verstuurd met foto's van de groenstrook naar de gemeente.
Na heel lang wachten kregen wij van de gemeente bericht, met de mededeling, wij als gemeente zijn geen eigenaar, dus niet verantwoordelijk
voor onderhoud.
Wat schets onze verbazing wij waren niet thuis, maar bij thuiskomst bleek alle struiken tot aan het maaiveld te zijn afgemaaid, met wel de
afgemaaide struiken op de groenstrook en met nog de stronken in de grond.
Volgens de buurman zijn ze ongeveer een uur bezig geweest om de struiken af te maaien.
Dit afmaaien is in 2004 gebeurd, 5 jaar later nadat wij de woning hebben gekocht, en ook nooit bericht gehad van de werkzaamheden die ze hadden
verricht.
Natuurlijk wij waren blij dat de struiken weg waren, en ook de buurtbewoners die konden immers weer gebruik maken van het trottoir.
We zijn gaan informeren bij de wijkwethouder wat te doen met de reststanden van de struiken, hij zei als je het weghaald,dan kun je wat mij betreft de groenstrook er voor eigen gebruik van maken, en hij zou tot op de bodem uitzoeken wie de eigenaar is en de kosten van het wegmaaien verhalen.
In onze ogen was het illegaal wat hij voorstelde, maar we hebben wel de struiken en alle stronken handmatig er uit gehaald en naar de stortplaats
gebracht, maar tegen betaling.
We hebben er in de opgeruimde groenstrook nu beplant en tevens een stuk bestraat om de auto neer te zetten.
Nu onderhouden wij de groenstrook, maar door medische klachten wordt dat steeds moeizamer, en met de gedachte eigenlijk is het niet van ons.
De 4 kinderen zijn nu uit huis en onze woning wordt ons te groot, en overwegen om de woning te verkopen.
Maar ja wat te doen of zeggen tegen eventuele belangstellende voor onze woning.

Onze dank als u dit lange verhaal gelezen te hebben.

En eventueel uw reactie.

Met vriendelijke groet,

zaterdag 18 december 2010