Als er meer dan 20 jaar ongevraagd gebruik is gemaakt, doorvorige eigenaar, van grond buiten de erfgrens, kan ik als nieuwe eigenaar dit dan over nemen?

4 reacties

Als er meer dan 20 jaar, door vorige eigennaar, ongevraagd gebruik is gemaakt van grond buiten de erfgrens, heb ik dan het recht om dit over te kunnen nemen voor een aanneemlijke prijs?
Of geld er de verjaring niet voor een nieuwe eigenaar?
De ground behoord toe aan Zuid Holland landschap en op de verlegde erfgrens staan een aantal coniferen die ongeveer 20jaar oud zijn.

zondag 21 november 2010