is er sprake van ``dwaling``bij bewust verzwijgen in een koopkontrakt, van het aanwezig zijn van een ondergrondse opslagtank

0 reacties

`k heb een dringende vraag....kan ik een voorlopig koopkontrakt annuleren op grond van het bewust verzwijgen van de aanwezigheid van een ondergrondse opslagtank van 5000 liter,
`t gaat hier echt om het bewust verzwijgen van de tank ,zelf ontkennen daarvan in het koopkontrakt...
niet om de vraag of de tank wel of niet gesaneerd is...ècht om het verzwijgen daarvan....ongeveer een week nà de ondertekening van het voorlopige kontrakt ontving ik van de makelaar via de mail een kopie van een sanerings rapport uit 1995...(.waarbij zelfs gesuggereerd werd dat ``niemand`` wist waar de tank zich bevond)
als we dit voor de ondertekening geweten zouden hebben zouden we beslist niet getekent hebben....!
`t betreft hier een makelaar in noord holland die in 2009 als eens eerder betrapt is op misleiding...
`k hoor graag heel dringend iets van u terug
met vr gr
joop burgemeester
Zwaag

dinsdag 1 november 2011