Erfdienstbaarheid gedeelte berging

1 reactie

Er zit erfdienstbaarheid op de helft van mijn berging. Dit is geregeld in het koopcontract. De erfdienstbaarheid staat op naam van de persoon die geen eigenaar meer is van het pand. Kan ik de huidige eigenaar van het pand verzoeken om het gebruik van mijn schuur (kadastraal staat hij volledig op mijn naam) te staken en de muur weer terug te plaatsen naar de oude positie? Zo nee, kan het wel op het moment dat deze eigenaar zijn pand verkoopt?

woensdag 3 augustus 2011