Geluidshinder

0 reacties

In 2002 zijn wij in een woning inde Bargeres te Emmen gaan wonen. Wij wisten toenertijd dat aan de achterzijde van deze wonig een vrij drukke rondweg gelegen was. Sins 2007/2008 is naast onze wijk een nieuwe wijk uit de grond herrezen. De wijk is inmiddels afgeschermd door nieuw opgezette hoge geluidswal van genoemde weg. De verkeersdrukte is op genoemde rondweg in de loop der jaren intensiever geworden. Mede omdat een nabij gelegen weg autoluw is gemaakt door de maximum snelheid te verlagen van 80 km/h naar 60 km/h. Genoemde Rondweg bestaat uit 2 rijbanen met 2 rijstroken, de maximumsnelheid achter onze woning is 70 km/h. De afstand bedraagt circa 60 meter. De Rondweg is enigszins verdiept aangelegd. Aangezien deze weg zich achter onze woning op enkele honderden meters vanaf einde bebouwde kom wordt veelvuldig de maximum snelheid overtreden wat meergeluidsoverlast veroorzaakt. In hoeverre hebben wij als wijkbewoners recht op eveneens een geluidswal en wat is de maximum gevelbelasting voor een woning?

zaterdag 3 april 2010