Heb ik juridisch gezien een grond om te eisen dat de makelaar mijn raam zeer spoedig vervangt?

0 reacties

Voor aanschaf van mijn woning bleek een raam defect: het dubbele glas is lek waardoor er vocht tussen de twee glaslagen blijft zitten en de isolatiewerking van het dubbele glas te verwaarlozen is.

In het koopcontract is opgenomen dat dit raam vóór de koop zou worden gerepareerd.

Een uur voor de 'overdracht' heeft de opleveringsinspectie plaatsgevonden: dit was voor de makelaar niet anders in te plannen. Tijdens deze inspectie bleek het raam nog niet gerepareerd/vervangen te zijn waarmee de makelaar in gebreke blijft t.a.v. de afspraken die in het koopcontract zijn vastgelegd.

Bij het tekenen van de uiteindelijke koopakte heb ik dit gemeld aan de notaris. Hij heeft dit bevestigd en via de email aan de makelaar verzocht het raam alsnog binnen een week te vervangen. De datum van de overdracht was 8 gebruari.

Daarna werd het stil.

Ik heb inmiddels herhaaldelijk contact gezocht met de makelaar die beweert dat er door 'de onderhoudsmaatschappij naar een oplossing wordt gezocht'. Over in welke richting dit wordt gezocht of welke termijn hieraan gekoppeld kan worden, worden geen mededelingen gedaan.

Dit begint een slepende kwestie te worden.

Ik heb inmiddels opnieuw een email gestuurd naar zowel de onderhoudsmaatschappij als de makelaar met het verzoek om binnen vijf werkdagen te reageren op mijn bericht. Indien ik geen bericht ontvang, zal ik mij genoodzaakt zien naar andere oplossingen te zoeken, waarbij de makelaar in gebreke wordt gesteld.

Mijn vraag luidt als volgt:
Heb ik juridisch gezien een grond om te eisen dat de makelaar dit raam zeer spoedig vervangt of tenminste de kosten hiervoor volledig zal moeten dekken? Zo ja, is het de moeite waard om hiervoor een advocaat in de arm te nemen?

Mijn financiële middelen zijn zeer beperkt en daarom zou ik graag ieder risico uitsluiten.

Vriendelijke groeten,
Jupiter8

vrijdag 8 april 2011