Heeft de gemeente het recht om van het ene op het andere jaar de WOZ waarde te verhogen met 20 %

1 reactie

Mijn vraag is: Kan het zo zijn dat de Gemeente de WOZ waarde van mijn huis van het ene op het andere jaar verhoogd met 20% (35.000 euro) zonder dat er aan mijn huis iets veranderd is, dus geen verbouwingen of verbeteringen, kortom niets is er aan mijn huis veranderd.
De WOZ waarde in 2007 was 164.000 euro
in 2008 was 171.000 euro
in 2009 was 174.000 euro
in 2010 was 171.000 euro
in 2011 verhoogd naar 206.000 euro.( +/- 20 % )
Kan ik hier bezwaar tegen maken, zo ja, hoe doe ik dat.

vrijdag 1 april 2011