Is het besluit van de vergadering vd eigenaars geldig

1 reactie

Art. 7 lid. 11 van de statuten bepaalt dat de vergadering neemt haar besluiten met een gewone meerdeheid.

Er zijn onlangs twee besluiten genomen:

1 - omtrent besluitvorming van de vergadering over een forse (niet dringend) herstel/renovatie plan.
De ALV in een vergadering heeft (op basis van stemuitslag conform gewone meerderheid stemmen) een besluit genomen om afwijkend van de art. 7 van de statuten in dit bijzonder geval , gezien een zwaarwichtig karakter van het plan, een versterkte meerderheid toe te passen. Meer dan de helft van de leden stemde er voor.

Het gaat hier om uitvoering van een controversieel, omvangrijk herstel/renovatieproject (nu nog ver niet noodzakelijk) waarvoor niet voldoende gelden is in de kas van de VvE , zodanig dat iedere eigenaar een fors bijdrage moet extra betalen en waaromtrent een enorme commotie en verdeling onder de leden is onstaan, waarbij het bestuur van het begin af misleidende informatie aan de leden geeft verstrekt. De (bijna) helft van de leden is van mening dat het plan in de door het bestuur aangeboden vorm niet geloofvaardig, benadelend en zodanig niet acceptabel is.
Niet voor niets heeft de meerderheidi van de leden in de vergadering over besluitvorming heeft besloten om de versterkte meerderheid toe te passen.

2 - Met besluit nr 1 als grondslag, heeft de vergadering verder een besluit genomen, met stemuitslag, waarbij de meerderheid van de 2/3 der uitgebrachte stemmen was niet bereikt. Op grond van dit besluit de vergadering heeft geen doorgang gegeven aan het uitvoeren van het plan.

Ad. Besluit 1 - Krachtens art. 125 BW aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevogdheden toe, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Met dit artikel als grondslag heeft de vergadering immers haar bevoegdheid beoefend

Mijn vraag is of het eerste besluit van de vergadering omtrent besluitvorming wel of niet rechtsgeldig is en of het besluit nr 2 kan wel of niet nietig te worden verklaard?

Ik hoop uw spoedige reactie daarover te mogen ontvangen
Met vriendelijke groet,

Margo Pauli (lid van de VvE)

donderdag 1 april 2010