Huis verkocht, maar ex levert de stukken voor het verlenen van royement niet aan. Wat nu?

1 reactie

Hallo,

In 2008 is mijn ex-vriendin bij mij weg gegaan. Samen hebben wij 1 zoon. Er is op dat moment een convenant opgesteld waarin staat dat de woning voor 100% aan mij is toebedeeld. Mijn ex staat nog wel op de hypotheek als medeschuldenaar. De afspraak is dat ik voor november 2013 haar laat ontslaan uit de hypothecaire aansprakelijkheid en anders de woning te koop moet aanbieden. Dit laatste is het geval gebleken en ik heb in Januari j.l. de woning te koop aangeboden. Binnen twee weken heb ik het verkocht voor een marktconforme prijs. Omdat de woning volledig aan mij is toebedeeld heb ik hier haar toestemming verder niet bij nodig.
De woning is verkocht met onderwaarde, maar in het scheiding convenant staat dat ik mijn ex vrijwaar voor alle eventuele schulden. Dus zij komt er zonder kleerscheuren vanaf.
Dit laatste heeft iedereen haar al verteld, de notaris die het convenant heeft opgesteld, mijn advocaat, mijn makelaar, haar financieel adviseur, en toch weigert ze de benodigde stukken aan te leveren die ervoor zorgen dat de bank toestemming geeft om te verkopen. Wanneer ik dat namelijk krijg kan ik aanspraak maken op de NHG omdat ik tot nu toe aan alle voorwaarden heb voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. Daar komt nog eens bij dat, conform het convenant, ik van haar MOET verkopen!
De overdracht van de woning zal 15 juli zijn, maar ik kom op deze manier ook nog eens in tijdnood omdat ik drie kinderen heb (twee van mijn huidige vriendin en mijn zoon die bij mij woont)die geplaatst moeten worden op nieuwe scholen en wij moeten ook huisvesting regelen. Maar dit laatste kan pas wanneer ik weet of de NHG mij vrijwaart van de restschuld omdat ik anders niet weet of ik kan kopen of moet huren.

Wat moet ik nu doen? En hoe kan het nou dat ze tegen haar eigen gestelde eisen ingaat en kan dat zomaar?

woensdag 6 maart 2013