Hulp nodig bij een aantal vragen

3 reacties

Hallo iedereen,

Ik heb dringend uw hulp nodig bij deze twee vragen. Ik weet niet welke antwoord juist is en volgende week heb ik mijn tentamen. Hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen.

Een woonhuis moet worden gewaardeerd. Het perceel is belast met een recht van hypotheek. Waarom hoeft de taxateur hier geen rekening mee te houden?

a) De woning vrij van het recht van hypotheek wordt overgedragen
b) Het recht van hypotheek de totale waarde kan verminderen
c) Het recht van hypotheek op accessoir recht is
d) Het recht van hypotheek een beperkt zakelijk recht is

Bij vervreemding van de woning binnen 10 jaar na de eerste datum van bewoning, moet de woning worden overgedragen aan een inwoner van de gemeente Rotterdam.

Bovenstaande clausule is opgenomen in een akte van levering met de verplichting deze clausule op te nemen in opvolgende akten.

a) Hier is sprake van accessoir recht
b) Hier is sprake van erfdienstbaarheid
c) Hier is sprake van een kettingbeding
d) Hier is sprake van een kwalitatieve verplichting

vrijdag 11 april 2014