Huurverhoging boiler

0 reacties

Sinds 2007 huur ik een boiler. Huurcontract boiler heb ik "overgenomen" met koop van deze woning.
Jaarlijks vindt er op de huur een verhoging plaats van maar liefst ± 10%. Hier wordt verder geen melding van gemaakt. Het bedrag van de te betalen huur is enkel verhoogd.
Gevraagd naar deze verhoging krijg ik als antwoord dat men niet afwijkt van algemeen gangbare prijsstijgingsoorzaken.
Ik heb gevraagd naar waar de hoogte van deze jaarlijkse verhoging vast ligt, waarop men verwijst naar de algemene voorwaarden. Deze heb ik inmiddels mogen ontvangen. (kopie van het huurcontract overigens nog altijd niet, is er niet meer)

De algemen voorwaarden spreekt van: De vergoedingen kunnen worden verhoogd met de heffingen en indexeringen die het Bedrijf krachtens een besluit van de overheid verplicht en / of bevoegd is in rekening te brengen.

Dus vraag ik naar een kopie van dit besluit van de overheid, waarin de doorgevoerde huurverhogingen zijn vastgelegd. Tot op heden heb ik dit nog altijd niet ontvangen.
Inmiddels reageert men niet meer op mijn correspondentie hierover.

Mag men zo maar een huurverhoging doorvoeren (van deze grootte) zonder huurder goed te informeren?

maandag 27 december 2010