Ik vind, dat mijn huis te laat volgens afspraak is opgeleverd, maar de verkopende partij wil niet over de brug komen.

0 reacties

Ik heb aan de verkopende partij een boete moeten betalen, omdat het transport van het huis later heeft plaatsgevonden, dan in het contract stond. Geen probleem, heb ik gedaan.
Bij de laatste afname van het huis, op de dag van transport, liep ik met de verkopende makelaar door het huis en kwam erachter, dat een reparatie die uitgevoerd diende te worden, niet gebeurd was. Het ging om de reparatie van een lekkage en het stucwerk, wat beschadigd was door de lekkage. Ik heb dit aangegeven aan de makelaar. Het transport heeft plaatsgevonden en e.e.a. zou gerepareerd worden. E.e.a. is ongeveer 40 dagen later gerepareerd. Gezien het feit, dat ik een boete heb moeten betalen voor het transport, dat 30 dagen te laat heeft plaatsgevonden, vind ik, dat de verkopende partij ook best een schade vergoeding mag betalen voor het 40 dagen te laat repareren van de lekkage. Het staat op papier, dat het repareren van de lekkage plaats moest vinden voor transport, dit is dus niet gebeurd. De verkopende partij wil echter van niets weten. Zij zeggen simpelweg een opdracht tot reparatie te hebben gegeven, welke niet goed is uitgevoerd door de aannemer. Zij wisten pas van het manco, toen ik het hen vertelde tijdens/na de laatste inspectie. Ik vind, dat zij gewoon verantwoordelijk zijn voor het opleveren van het huis volgens afspraak, ongeacht er een opdracht door derden niet is uitgevoerd. Ik ben benieuwd of ik hier een zaak heb....

M.v.g.

Eric

zaterdag 26 maart 2011