Inrichting tuin bij nieuwbouwwoning

7 reacties

Onze nieuwbouwwoning bleek ineens een enorm schuin aflopende tuin te hebben. Bovendien zijn enkele palen van de beschoeiing al zo goed als verrot. Terwijl in de folder een mooie nieuwe schoeiing staat. Maar ja, aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel over beschoeiing als schuin aflopende tuin is vooraf geen duidelijk info verstrekt. Nu moeten we met een damwand kosten maken om de tuin effectief te kunnen gebruiken en waarschijnlijk veel vroeger dan verwacht mag worden palen van de beschoeiing vervangen. Het schijnt dat je met betrekking tot onduidelijkheden rond de tuin juridisch heel zwak staat. Weet iemand daar meer van ?

maandag 10 mei 2010