kan een voormalig huurder een eventuele meerwaarde van een woning aan verhuurder vragen?

5 reacties

Woning (eigendom van maatschap van a,b en c) wordt verhuurd aan a (1/3maatschap en d). Er is een huurcontract getekend. a en d hebben een samenlevingscontract waarin is opgenomen dat alles m.b.t.de maatschap buiten de samenleving valt. a en 10 hebben 1 jaar samengewoond in de woning waarna de relatie is verbroken.
d heeft nu een advocaat ingeschakeld en wil van b en c 30.000 euro ontvangen,omdat het huis meer waard geworden zou zijn. door a en d zijn gedurende de samenwoning wat kleine zaken in de woning verricht zoals muren verfen, behangen en laminaat vloer leggen als ook een gips plafond vervangen. deze zaken waren niet noodzakelijk, woning is daarvoor 20 jaar bewoond geweest en voldeed prima. misschien niet geheel smaak van a en d, maar voldeed prima. overigens hebben a en d deze veranderingen gedaan zonder overleg met b en c. er zijn orgineel gemetselde muren bijvoorbeeld rood geverfd, kan ook niet meer in orginele staat worden gebracht.
er is ook een nieuwe keuken in de woning gezet,maar deze is betaald door de maatschap van a, b en c. d heeft hierin niets bijgedragen. Dus in hoeverre is de woning meer waard geworden in het kader van veranderingen door waar d aan heeft meebetaald (verf,behang etc)? en in hoeverre heeft d recht op een evt.meerwaarde, als huurder die buiten de maatschap valt en dit staat ook in het samelevingscontract opgenomen.

En wat kun je als c en d zijnde hieraan doen?zij moeten de 30.000 euro binnen twee weken betalen en anders worden zij gedagvaard? Zijn zij verplicht een advocaat in te schakelen en kunnen zij de advocaatkosten verhalen op d? zij hebben immers niet gevraagd om deze gang van zaken.

ter info
d is ook bezig met een zaak tegen a. deze loopt al langer (ook allemaal zeer onterecht mijns inziens), maar ook hier heeft d recentelijk laten weten aanspraak te willen maken op de meerwaarde van de woning en wel 15.000 euro.dit vraagt d alleen aan a. aan b en c vraagt zij 30.000 euro.

ben benieuwd naar uw antwoord..

zaterdag 28 augustus 2010