Koopakte veranderen bij verzuim vermelding overpad?

1 reactie

Beste forumleden,
Graag wil ik het volgende aan jullie voorleggen:
Eind 2013 heb ik een huis (gebouwd in 1998) gekocht van een woningstichting. Het gaat om een tussenwoning in een blok van 4 huizen, mijn huis is het tweede in de straat.
De andere huizen van het blok worden nog verhuurd, ik was voorheen niet de huurder van mijn huis.
Achter de tuin van het hoekhuis (nr. 2) en mijn huis (nr. 4) loopt een pad. De tuinen van de huizen van nr. 6 en verderop lopen verder door, daarachter is geen pad.
Begin 2015 ontdekte ik bij toeval dat het pad achter de tuinen niet getekend staat op het kaartje van het kadaster dat bij de koopakte hoort. Het lijkt dus alsof het pad bij mijn tuin en de tuin van het hoekhuis hoort. Ook staat er in de koopakte niet vermeld dat ik iemand recht van overpad zou moeten bieden, wel dat ik recht van overpad heb bij het hoekhuis. Ik gebruik het pad ook bijv. om met de fiets achterom te gaan.
Mijn buren van nr. 2 gebruiken het pad niet, omdat ze een zijingang hebben. De buren van nr. 6 gebruiken het pad ook niet, wel is er een deur in de schutting die hun tuin scheidt van mijn tuin en het pad. Deze deur komt uit op het pad.
Ik heb in eerste instantie (6 maart 2015) contact opgenomen met mijn aankoopmakelaar die aangaf dat het er op leek dat het pad bij mijn tuin hoort, maar me adviseerde contact te zoeken met de notaris. Dat heb ik gedaan, deze verwees me naar de makelaar van de woningstichting. Deze makelaar heeft de situatie bekeken, had de indruk dat het pad bij mijn tuin hoort, maar vroeg zich wel af waar de buren van nr. 6 dan langs moeten.... Overigens zouden de buren van nr. 6 een deur in de schutting aan de achterkant van hun tuin willen maken om zo uit te komen op een parkeerterrein; dit terrein is waarschijnlijk van de gemeente.
De makelaar verwees me vervolgens naar haar opdrachtgever de woningstichting.
Inmiddels was het begin juli. Ook het traject bij de woningstichting verliep niet bepaald vlot, vanaf begin juli tot vorige week. Ik heb er diverse keren achteraan gebeld en gemaild en uiteindelijk kreeg ik vorige week een mail van de notaris met een ontwerpakte van rectificatie, waarin het recht van overpad voor nr. 6 alsnog geregeld wordt. Er was een "kadastrale kaart" bijgevoegd, het kaartje wat ik ook heb, maar dan met pijltjes erop om aan te geven waar de buren van nr. 6 langs kunnen.
Het komt er dus op neer dat er een fout gemaakt is, waardoor verzuimd is om in de koopakte van mijn huis op te nemen dat de buren van nr. 6 recht van overpad hebben.
Mijn vraag is: kan de erfdienstbaarheid door het rectificeren van de koopakte zomaar veranderd worden? Is een compensatie op zijn plaats of ben ik "verplicht" hier zonder meer aan mee te werken.

maandag 16 november 2015