lekkage na vervanging watermeter

1 reactie

In juni j.l. is de watermeter in onze voortuin vervangen en naar later bleek ( november j.l) is de nieuwe meter niet goed vast gedraaid met als gevolg een lekkage en een meterstand welke 91 m3 meer uitwees dan het normale verbruik in die periode. De schade is door ons berekend op 134 euro. PWN heeft ons inmiddels via een brief laten weten, dat zij 75m3 tegemoet willen komen, hetgeen neerkomt op een tegemoetkoming van 110,74 euro. Mijn vraag is, of dit een redelijke tegemoetkoming is. Ik ben van mening, dat ons geen enkele blaam treft en wij recht hebben op het door ons berekende bedrag. In afwachting van een antwoord, Mikkelientje

dinsdag 21 december 2010