Mag het waterschap mij dwingen mijn tuin af te breken?

4 reacties

Onze tuin grenst aan een A-watergang. De afscheiding van bomen en struiken die hier langs stond, was door jaren achterstallig onderhoud van de vorige bewoner zwaar verzakt en zakte ook steeds verder in de sloot. Nu hebben wij onlangs alle groen gerooid, de slootskant opnieuw opgehaald en een nieuwe beschoeiing geplaatst op de plek waar eerst de oude stond. Ook hebben wij een nieuwe afscheiding gezet (schutting) in het verlengde van de buren zodat de gehele slootskant van de huizenrij mooi gelijk is. Deze werkzaamheden zijn door het waterschap opgemerkt en deze zegt nu dat dit niet mag omdat e.e.a. in strijd is met de schijnbaar nieuwe regelgeving die sinds 2009 van kracht is. Wij wisten van niks. Men dwingt ons nu tot een vergunningsaanvraag voor dit alles, dan mag de beschoeiing misschien blijven staan. Wel moet dan nu ineens de nieuwe schutting 1 mtr verder verplaatst worden richting ons woonhuis waardoor wij over 15 mtr breedte, minstens 1 mtr van onze grond cq tuin kwijtraken. Dit alles omdat er in de toekomst "misschien eens iemand bij zou moeten voor iets", aldus het waterschap. Dit is de laatste 25 jaar nooit voorgekomen en kon ook niet omdat de bomen hier stonden. Omdat wij nu alles opknappen (in beider belang) is ineens het nieuwe beleid van het waterschap van kracht. Alles blijft in principe als de oude situatie = oude regels, het waterschap ziet dit nu als nieuwbouwwerk. Door dit beleid zou ik alles moeten afbreken inclusief een deel van een nieuwe tuinmuur en dus kan ik ook de hele indeling van de tuin wijzigen zoals die door de tuinarchitect getekend is. De buren (5 stuks) hebben dit alles voor 2009 gedaan en mogen alles tot aan de sloot laten staan. Het opknappen en verbeteren van een slechte situatie wordt hier dus keihard afgestraft. Als we alles bij het oude gelaten hadden was er niets aan de hand geweest. Wij moeten nu ineens een deel van onze grond "afstaan" en braak laten liggen en daarbij nog eens extra onkosten maken. Kan en mag dit nu echt zomaar? Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe dit verder moet....ik kan wel janken....

maandag 31 oktober 2011