Meerwerk aannemer

2 reacties

In het uitgebreide bestek wat wij hebben laten maken ivm de nieuwbouwwoning staat uitdrukkelijk dat Verrekening van meer- en minderwerk zal uitsluitend geschieden, indien deze verricht zijn na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging van de directie. Nu waren er dingen waar wij het gedurende de nieuwbouw niet mee eens waren zoals travetin vensterbanken die volgens ons te ruw waren. Deze zijn gladder gemaakt, maar nu komt de aannemer met de eindfactuur en staat hier meerwerk op genoemd zoals deze vensterbanken met als extra tekst dat wij het gladder wilde dan gebruikelijk. Kan en mag een aannemer dit zo maar als meerwerk aanmerken zonder dat hier ooit van te voren iets over is gezegd dat als de vensterbanken gladder moesten hij dit als meerwerk zou zien.

woensdag 6 november 2013