moet er nieuwe (koop-/hypotheek ) akte komen.

1 reactie

Geachte heer Visser.
Even een korte schets.
Ik heb bij onze woning (hoofdverblijf) een achterliggend woningkje. Dit is een woningkje behorend (vanuit het verleden) bij een negental andere woninkjes
( soort hofje ) die vroeger allen achter de woning een centrale bleek hadden. Dus een ieder had ook ( volgens de akte) een tiende gebruiksrecht van de grond direct achter de woning.
Nagenoeg alle woningkjes worden nu gebruikt als opslag-/ werkruimte, maar een persoon heeft van 2 woningkjes een laten maken. Middels een civiele procedure heeft hij het voor elkaar gekregen dat alle grond aan hem is toegewezen, zonder dat de omwonenden hierin zijn gehoord. Zij zijn nu dus het recht van gebruik kwijt geraakt. De rechter bepaalde dat er de afgelopen 20 jaar niets met de grond was gebeurd ( zonder omwonende hierover te horen, want ik ben wel degelijk vanag 1985 t/m 1997 in de slag geweest met de gemeente Bolsward over de bleek) en wees alle grond toe aan de nieuwe bewoner.

Mijn vraag aan u is, moet de nieuwe bewoner er nu ook zorg voor dragen dat er voor alle omwonenden een nieuwe akte komt, waarin staat dat men geen gebruik meer kan maken van het eentiende stukje grond achter zijn/haar pandje of iets dergelijks ?

Bij voorbaat dankzeggend en in afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
hoogachtend,

M.W.J.Brienesse.
Turfkade 14.
8701 JK Bolsward.
tel: 0515573910.
e-mail: mbrienesse@home.nl

woensdag 31 maart 2010